Registrácia na kurz

Ako sa registrovať:

Prihlášky prosím zasielajte poštou na adresu:
GEPAMED, s.r.o., Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
alebo elektronicky (Vypniť prihlášku elektronicky)
alebo e mailomkurzyresuscitacia@vzdelavanie-zdravotnikov.sk
alebo sa prihláste telefonicky: 0917 808 266 (administratívny koordinátor)

  • V prípade, že máte záujem zúčastniť sa na kurze, dovoľujeme si Vás požiadať o odoslanie vyplnenej prihlášky a uhradenie kurzovného.
  • Do kurzu budete zaradený po obdržaní platby na účet organizátora, čo Vám bude potvrdené telefonicky alebo mailom.
  • Kurzovné prosím uhraďte najneskôr 15 dní pred samotným začatím kurzu.
    V prípade, že kurzovné nebude v tomto termíne uhradené, voľné miesta sa ponúknu ďaľším záujemcom.
  • Platbu prosíme realizovať bankovým prevodom na bankový účet: 2926849277/1100 a ako variabilný symbol uveďte dátum svojho narodenia v tvare ddmmrrrr.
  • V prípade, že bude kapacita kurzu naplnená, organizátor kurzu Vám ponúkne najbližší volný termín. 

Stiahnuť prihlásku         Vyplniť prihlášku elektronicky             Mám otázku