Čo sa naučíte (M 2)

Základná neodkladná resuscitácia a AED (ZNR+AED)
Hlavná téma – zastavenie srdca a čo ďalej……

Snímka 1 (14. 9. 2013 17-20)Prudké zaklopanie na dvere ambulancie. Vo dverách sa objaví pán a oznamuje, že v čakárni odpadla jedna pani. Sestrička vybehne von (doktor vyšetruje pacienta) a na podlahe vidí staršiu pani. Nereaguje na oslovenie a úsilne a lapavo dýcha. Ako ďalej…


Komu je určený (cieľová skupina)?
Lekárske a nelekárske zdravotnícke povolania
Poznámka: Modul II je potrebné chápať ako základný šdúdijný program pre všetkých zdravotníkov, U niektorých povolaní (v tabuľke podčiarknuté) je v rámci pracovných činností možné predpokladať reálnu dostupnosť defibrilátora . 

Cieľové skupiny: Kategórie zdrav. pracovníkov  – lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, rádiolog. technik, zdrav. asistent, asistent výživy, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zubný technik, dentálna hygienička, zdrav. laborant, laborant pre zdrav. pomôcky, farm. laborant, očný optik, ortoped. technik, masér, zdrav. asistent, sanitár, logopéd, psychológ, lieč. pedagóg, lab. diagnostik.

Čo sa naučíme, kam vás kurz nasmeruje:

 1. ako rýchlo a bez pomôcok rozpoznať náhle zastavenie srdca (do 15´),
 2. ako zvládnuť a riadiť zastavenie srdca doma, v práci, na ulici,
 3. ako začať resuscitovať bez pomôcok,
 4. čo spraviť ako prvé, keď ste sami?; čo keď ste dvaja?; a prečo je potrebné volať ďalších (kolegu, sestričku, okolostojacích-čumilov),
 5. prečo defibrilátor zvyšuje šance na úspešnú resuscitáciu, ako ho použiť a zaradiť do resuscitačných postupov,
 6. ako použiť pomôcky, ktoré máme mať na našich ambulanciách, nemocničných oddeleniach (kyslíková fľaša, dýchací vak, vzduchovod, dýchacia maska, … )
 7. ako je to s liekmi prvej línie (prečo sa nehnať za adrenalínom a iné) pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kedy je ich použitie zmysluplné,
 8. ako resuscitovať dospelých, ako deti,
 9. ako zvládnuť bezvedomie, dusenie sa cudzím telesom v dýchacích cestách, zastaviť závažné krvácanie,
 10. aké sú možnosti hýbania s postihnutým a ako ho bezpečne polohovať, premiestňovať,
 11. ako spolupracovať so ZZS, resuscitačným tímom v nemocnici, ako im odovzdať pacienta, ako zdokumentovať resuscitáciu,
 12. ako získať potrebné sebavedomie, stratiť  zbytočný rešpekt pred resuscitačnými postupmi, zvýšiť svoju profesionalitu a bezpečnosť zdravotníka (aj pacienta).