Naše kurzy bližšie k vám….

Byť zamestnaný, zvládať rodinné a iné povinnosti, hľadať chvíľe a priestor na potrebný relax a pritom si vytvoriť ešte čas aj na ďalšie vzdelávanie, vrátane cestovania, nemusí byť jednoduché.
V spoločnosti GEPAMED sme na podporu preklenutia tohoto „blbého“ javu prijali myšlienku organizovať kurzy nielen v priestoroch uvedených v „Rozhodnutí o pridelení akreditácie“, ale v prípade záujmu (uľahčenie dostupnosti našich kurzov) mať možnosť vycestovať za vami a vykonávať kurzy vo vami navrhnutých priestoroch.Túto ambíciu sme premietli aj do nášho akreditačného spisu a s radosťou môžeme konštatovať, že
MZ SR ju akceptovalo
(viď Stanovisko MZ SR).
Preto môžeme ako novinku hlásiť, že „Kurzy môžu byť bližšie k vám…“
Životaschopnosť tejto možnosti si budeme môcť overiť už v tomto akademickom roku.

Takže ako dostať kurzy NPŽF bližšie k vám:
Princíp:
miesto, priestory a modul kurzu (napr. podľa kategórie zdravotníckych pracovníkov) navrhujú záujemcovia o kurzy NPŽF.

  1. Individuální záujemcovia vytvoria štúdijnú skupinu (12 až 15 frekventantov) a navrhnú miesto a priestory pre uskutočnenie kurzu. Po overení a odsúhlasení priestorov odborným garantom (hygiena, bezpečnosť, technické zázemie) a potvrdení termínu sa môže kurz uskutočniť.
  2. Zamestnanci zdravotníckeho zariadenia vytvoria študijnú skupinu (12 až 15) frekventantov a navrhnú priestory (aj priestory vlastnej organizácie) pre uskutočnenie kurzu. Po overení a odsúhlasení priestorov odborným garantom (hygiena, bezpečnosť, technické zázemie) a potvrdení termínu sa môže kurz uskutočniť.
  3. Zdravotnícke zariadenie (poliklinika, nemocnica a iné) sa rozhodne v rámci programu sústavného vzdelávania organizovať pre svojich zamestnancov (rôzne kategórie zdravotníckych pracovníkov)  kurzy NPŽF vo vlastných priestoroch (iných navrhnutých priestoroch). Po overení a odsúhlasení priestorov odborným garantom (hygiena, bezpečnosť, technické zázemie) a potvrdení termínu/nov sa kurz/y môžu uskutočniť.
  4. V prípade väčšieho počtu záujemcov ako 15, kontaktujte spoločnosť GEPAMED (podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 je maximálny počet frekventantov na jeden kurz – inštruktor a príslušné MTZ – 15 osôb).
    Sme pripravení, pri splnení všetkých legislatívnych pravidiel, organizovať v jeden deň tzv. megakurzy modulov M1, M2, M3  maximálne pre 60 až 75 frekventantov. Stačí zabezbečiť vhodné priestory (kongresová sála, telocvičňa a pod.). Po overení a odsúhlasení priestorov odborným garantom (hygiena, bezpečnosť, technické zázemie) a potvrdení termínu sa môže kurz uskutočniť.

naspäť