Byť zamestnaný, zvládať rodinné a iné povinnosti, hľadať chvíľe a priestor na potrebný relax a pritom si vytvoriť ešte čas aj na ďalšie vzdelávanie, vrátane cestovania, nemusí byť jednoduché. V spoločnosti GEPAMED sme na podporu preklenutia tohoto „blbého“ javu prijali myšlienku organizovať kurzy nielen v priestoroch uvedených v „Rozhodnutí o pridelení akreditácie“, ale v prípade […]

Read More