Byť zamestnaný, zvládať rodinné a iné povinnosti, hľadať chvíľe a priestor na potrebný relax a pritom si vytvoriť ešte čas aj na ďalšie vzdelávanie, vrátane cestovania, nemusí byť jednoduché. V spoločnosti GEPAMED sme na podporu preklenutia tohoto „blbého“ javu prijali myšlienku organizovať kurzy nielen v priestoroch uvedených v „Rozhodnutí o pridelení akreditácie“, ale v prípade […]

Read More

Prvá pomoc PP je stupeň všeobecnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri úrazoch a náchlych ochoreniach ľudí. Študijné programy sú obsahom a rozsahom vedomostí a zručností určené pre komunitnú nezdravotnícku cieľovú skupinu poskytovateľov PP. Zásadná charakteristika. Ide o akreditované vzdelávacie programy s nízkou kompetenčnou zodpovednosťou (napr.: ÚDZS nemá kompetencie na hodnotenie).  

Read More